Tarieven/algemene voorwaarden/klachten

TARIEVEN

Afhankelijk van de aard en omvang van uw zaak kan gedacht worden aan de navolgende mogelijkheden:

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging / pro deo)
Wanneer uw voorlopige hechtenis is bevolen of wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt, kunt u gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand.  
In het geval dat u niet gedetineerd bent, kunt u een eigen bijdrage verschuldigd zijn. De hoogte hiervan is wettelijk vastgelegd en afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Bent u particuliere cliënt, dan kijken wij altijd samen met u of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage. Daarnaast dient u in bepaalde zaken rekening te houden met de kosten van het griffierecht, deurwaarderskosten en te betalen leges voor het opvragen van uittreksels en akten. Heeft u een (bijstands) uitkering dan komt u wellicht voor de kosten van de eigen bijdrage en de griffierechten in aanmerking voor bijzondere bijstand. Wij helpen u graag bij deze aanvraag. Voor meer gedetailleerde informatie over door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: http://www.rechtsbijstand.nl/.

Betaling van een 'lump-sum'
U betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk aan uw advocaat verschuldigde bedrag.

Betaling op basis van een uurtarief 
U betaalt (telkens) een voorschot op basis van een tussen u en de advocaat overeengekomen uurtarief. 

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden

Geschillencommissie Advocatuur  

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
Klik hier voor de website van de Geschillencommissie Advocatuur. 

Niet tevreden; klachtenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening, laten we proberen om samen te komen tot een passende oplossing! 
Klik hier voor onze kantoorklachtregeling